Saturday, February 13, 2016

ಖುಷಿ, ನೆಮ್ಮದಿಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲೇ ಹುಡುಕಬೇಕೆ...?


ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ತಗುಲಿಸಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುವ ಗ೦ಡಸು, ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಲಾರ. ಹೊರಗಿನ ಐಡೆ೦ಟಿಟಿಗೆ ಬಡಿದಾಡುವ ಆಕೆಯ ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅರೆಪಾವಿನಷ್ಟಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಕನಿಷ್ಠ ಅನುಕೂಲವನ್ನಾದರೂ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆ೦ದು ಯಾವ ಬ್ಲಾಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ.

"ನನ್ನ ಮೊಬ್ಯೆಲ್ ರಿ೦ಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮೆಸೇಜು ಬ೦ದಾಗಲೂ ಪಿಳ್‍ಪಿಳಿ ಲ್ಯೆಟ್ ಬೀರುವ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಕುತೂಹಲದಿ೦ದ ಕಣ್ಣು ಇಣುಕಿಸಿ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ, ಮೊರೆಯುವಾಗ ತ೦ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಕಿರುನ೦ಬಿಕೆಯ ಸ೦ಬ೦ಧವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಗ೦ಡನಾದವನು ದಿನಕೊಮ್ಮೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಸಾವಿರ ಪಾಲು ಮಿಗಿಲಾದ ನ೦ಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ..?' ರಾಜಿ ಬಡ ಬಡ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಲ್ಯೆಟಿನ೦ತೆ ಪಿಳಿಪಿಳಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 
      ಓದು ಮತ್ತು ಹಿರಿತನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಷ೯ದ ಜತೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪಸೆ೯೦ಟು ನನಗಿ೦ತಲೂ ಮೇಲಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಹ೦ ಎ೦ಬ ಸ್ವಾಭೀಮಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಹಜ. ಆಕೆ ಶೇ.93ಕ್ಕಿ೦ತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಕ್ಸ್‍೯ ತೆಗೆದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲೊೀ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು, ಅಕ್ಷರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದ೦ತೆ ಬರೆಯುತ್ತ ಕೂತಿದ್ದರೆ, ಆಕೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲೇ ಕಾರು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಾಕೆಯ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಉದುರುತ್ತದೆ. ಗಣಿತ ಲೋಕದ ಚೆ೦ದದ ಇಕೆ್ವೀಷನ್ನುಗಳಿಗೆ ಆಕೆ ಸ್ವತಃ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರು. ಜಗತ್ತಿನ ಅಷ್ಟೂ ಬುದ್ಧಿವ೦ತಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಆಕೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಕಾಲಘಟ್ಟದ ತಿರುಗಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ತೇರು ಸಾಗುವಾಗ ಸರಕ್ಕನೆ ಭೇಟಿಯಾದವಳು ರಾಜಿ. ದಿಗಿಲು ಬಡಿಸುವ ತಾರಾ ಹೋಟೆಲಿನ ಕಾರಿಡಾರು ತಮ್ಮದೇ ಮನೆ ಜಗುಲಿ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಸಲೀಸಾಗಿ ಆಕೆ ನನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದುಕೊ೦ಡು ಸರಸರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕಿಗೂ ಕಣ್ಣಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ತೀರ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಬಿದ್ದುಹೋಗುವ೦ತಹ ಶುದ್ಧನೊರೆ ಹಾಲಿನ ಕಾಫಿಯನ್ನು ನಾನು ಸೊರಸೊರ ಶಬ್ದಿಸುತ್ತ ಹೀರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಕೆ "ಹುಷ್..' ಎ೦ದಿದ್ದಳು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಶಬ್ದವಾಗಿ ಕುಡಿಬಾರದು, ಹಿ೦ಗೇನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎ೦ಬೆಲ್ಲ ಅತೀ ನಾಜೂಕುತನ ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲೇ ಬರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. 
      ಇವತ್ತೂ ಮಟ್ಟಸವಾಗಿ ಕಾಲು ಮಡಚಿ ಕೂತು ಕಚಪಚ ಜಗಿದು ಉಣ್ಣುವುದೇ ನನಗೆ ಮಹದಾನ೦ದ. ಆದರೂ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣ ನಿಗರಾಣಿಯಲ್ಲಿ. ಅಧ೯ ಸಾವಿರ ತೆತ್ತು ಹೊರಬ೦ದಾಗ "ಮಾರಾಯ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧ೯ ತಿ೦ಗಳು ಕಾಫಿ ಬತಿ೯ತ್ತು..' ಎ೦ದು ನೆಗೆಯಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧಿವ೦ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅಷ್ಟೂ ಐಶ್ವಯ೯ ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊ೦ಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ..? ಆಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಷ್ಟೂ ಕ೦ಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಗೆಲುವಿದೆ. ಆಕೆಯ ಆ ನಿಲುವಿಗೆ "ರಾಜಿ, ಪೇಮೆ೦ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನೂ ಫಾ ರಿನ್ ಗೆ ಕಕೊ೯೦ಡು ಹೋಗುವುದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಡೆùವರ್, ಗೈಡ್ ಕಮ್ ಬಾಡಿಗಾಡ್‍೯ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ನಾನೇ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ..' ಎ೦ದು ನಾನನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ "ಮಾರಾಯ ಹ೦ಗಿದ್ದರೂ ಎಷೆ್ಟೂೀ ಸುಖವಾಗಿತಿ೯ದ್ದೆ ಸುಮ್ನಿರು..' ಎನ್ನುವಾಗ ತಾರಾ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬೀಸಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಇದ್ದ ದೇಹಭಾಷೆ ಈಗಿರಲಿಲ್ಲ. 
     "ನೋಡು.. ಹೆಣ್ಣು ಸಕೆ್ಸಸ್ ಆಗೋದೇ ಹೆಣ್ಣು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎದುರಿಸೋದು ತು೦ಬ ಕಷ್ಟ ಕಣೋ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಕೆ್ಸಸ್ ಆದರೂ ಸಣ್ಣ ಖುಷಿ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ತರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಾನೂ ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ತಗುಲಿಸಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯುವ ಗ೦ಡಸು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲಾರ. ಹೆಣ್ಣಿನಿ೦ದ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಜಗವ್ಯಾಪಿ ನ೦ಬಿಕೆ."ನಿಮಗೇನ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್³ ಮಾಡ್ತಾರೆ..' ಎ೦ದು ಮೀಸೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಗೆ ನಗುವ ಗ೦ಡಸಿನ ಮಾತಿನ ಹಿ೦ದಿನ ಅಥ೯ವೇನೆ೦ದು ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ವಿವರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಹಿ೦ಸೆಯ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ..? ಯಾವ ಕಲ೦ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಲ್ಲದು..? ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಗ೦ಡಸರಿಗೆ "ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಸೌ೦ದಯ೯ವನ್ನೇ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬ೦ಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ..' ಎನ್ನುವ ಹೊರಗಿನ ಹಿ೦ಸೆಯಾದರೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೂ, ಬದುಕು ಅಟ್ಟಣಿಗೆ ಮೇಲೇರಿ ನಿ೦ತು ಅಣುಕಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ..' ರಾಜಿ ಬರೆಯಲಾಗದ ಕಹಿಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹಸಿಹಸಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಗಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. 
      "ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬ೦ದ ಮೇಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಲ್ ಬತಿ೯ರುತ್ತೆ..?..' ಎ೦ದು ಗೊಣಗುತ್ತಲೇ, "ನಾನೂ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನಗ್ಯಾವತ್ತೂ ಹಿ೦ಗೆ ಕಾಲ್ ಬರಲ್ಲ..' ಎನ್ನುವ ಗ೦ಡನ ಸಣ್ಣ ಕಮೆ೦ಟಿಗಾಗುವ ಹಿ೦ಸೆಯ ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡ, ಎದೆ ಸ೦ದಿ ಕಾಣಿಸದ೦ತೆ ಇಣುಕು ದೃಷ್ಟಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಕ೯ಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯೂ, ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹರಿಯುವ ಎದುರಿನವನ ಲಕ್ಷé ಅಲಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಇವತ್ತು ಹೊರಗೂ ಐಡೆ೦ಟಿಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ ಕಾಲಿಗಡರುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಕ್ಸು, ಸೋಫಾ ಗೆ ನೇತಾಡುವ ಕೈಯೊರೆಸುವ ಟವಲು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಧ೯ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಷಿನ್ ಗು೦ಡಿಯೊತ್ತಿಟ್ಟು, "ಏನೇ ರೆಡಿಮೇಡ್, ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸಾಮಾನು ತ೦ದರೂ ಅದನ್ನು  ಡಬ್ಬಿಗಳಿಗಾದರೂ  ಸೇರಿಸಬೇಕಲ್ಲ..? ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಕೂತಿರುವ ಪೊಟ್ಟಣ ಎತ್ತಿಡುತ್ತ, ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಸ೦ದಿನಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿಸುತ್ತ, ಜೊತೆಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒ೦ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ೦ದುಕೊ೦ಡರೂ ಅಡುಗೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ.
      ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಗೀಗ ಬರುವ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮೇಲ್‍ಗೆ ರಿಪೆ್ಲ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮದುರುಗಳ೦ತೆ ಬೆಡ್‍ರೂಮ್‍ನ ಮೇಲುಹಾಸನ್ನು ಒಪ್ಪವಾಗಿಸಲೂ ಆಗದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಕಾಫಿಯನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿದೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗೋಣ ಎ೦ದರೆ ಅದನ್ನೂ ಇನ್ನಷ್ಟೆ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವ ಸ೦ಕಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರದೆ, ಹೋಮ್ ವಕಿ೯ಗೆ ಮಧ್ಯೆಮಧ್ಯೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೂಗು ಹಾಕುತ್ತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ತಿ೦ಡಿ ಪೂರೈಸುತ್ತ, ಮರುದಿನ ಯೂನಿಫಾ ರ೦ ಎತ್ತಿಟ್ಟು, ಅದರ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು, ನಾಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿ ಬೇಕೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೂ ಈಗಲೇ ನೀಟಾಗಿರಿಸುತ್ತ, ಜಾಗದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಟೈ, ಬೆಲ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಹಾಲ್ ಮೇಲಿನ ಟೀಪಾಯಿಗಿಟ್ಟು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದಿನವಿಡೀ ರೂಟಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಊಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ ಮರುದಿನದ ತಯಾರಿಯೂ ಸೇರಿದ೦ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶರಣು ಶರಣು. 
     ಆದರೆ ಅ೦ಥಾ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ "ದಿನಾ ಇದೇ ಆಯ್ತು ಹೆ೦ಡತಿಯರಿಗೆ. ಬೆಡ್ ರೂಮ್‍ಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇ೦ಟರೆಸ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಮಾರಾಯ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಸುಸ್ತು, ಇಲ್ಲ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಜಾಬು, ತಲೆನೋವು ಅದೂ ಮೀರಿದರೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ಪಿರಿಯಡ್ಡು..' ಎ೦ದು ಗೊಣುಗುವ ಗ೦ಡಸರ, ಬೆಡ್‍ರೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿಗೆ, ಆಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಆದ್ರ೯ತೆಯ ಸ್ರಾವದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಸೈನ್ಸು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಲ್ಲದು..?ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾದಾಳು..?
     "ರಾಜಿ..ಬ೦ದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗ೦ಟೆಯಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಕಾಫಿಗಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ..' ಎನ್ನುತ್ತ ಲ್ಯಾಪ್‍ಟಾಪ್, ವಾಟ್ಸ್‍ಆ್ಯಪ್‍ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವವನಿಗೆ, ಹೆ೦ಡತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅರೆಪಾವಿನಷ್ಟಾದರೂ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊ೦ಡಿರಲಿ ಎ೦ದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅನುಕೂಲವನ್ನಾದರೂ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾವ ಬ್ಲಾಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಗಲೀಜು ಕೆಲಸಗಳಾಚೆಗಿರಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ ತಾನೇ ಮು೦ದಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಫಿಯನ್ನಾದರೂ ಇಡಬೇಕೆ೦ದೂ, ಅರೆಬರೆ ಚಾಜಾ೯ಗಿರುವ ಹೆ೦ಡತಿಯ ಸೆಲ್‍ನ್ನೂ ತನ್ನದರೊ೦ದಿಗೆ ಪ್ಲಗ್ಗಿಸಬೇಕೆ೦ದೂ, ವಾಸನೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸಾಕ್ಸು ಬಿಸಾಕದೆ, ಕೈಯೊರೆಸುವ ಟವಲ್ ಜಾಗಕ್ಕಿರಿಸಿ, ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆಗೆ ತಾನು ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತ ಕೂತಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯದ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಲಿ, ಮಾಡುವುದ೦ತೂ ದೂರವಿರಲಿ ಕುಡಿದ ಲೋಟ, ತಿ೦ದ ಪೆ್ಲೀಟನ್ನು ಸಿ೦ಕ್‍ನವರೆಗೂ ಸಾಗಿಸದೆ ಸೋಫಾ ಪಕ್ಕದ ಕಾಲಿಗೆ ಆನಿಸಿ ಒಣಗಿ ಕಲೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಬಿಡಬಾರದೆನ್ನುವ ಕಾಮನ್‍ಸೆನ್ಸು, ಬೇಕಿದ್ದ ಸಮಾನು ತರುವುದು ಸಾಯಲಿ ಹೊತ್ತು ತ೦ದಿದ್ದನ್ನಾದರೂ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ೦ಥ ಸಣ್ಣ ತಪನೆ ಕೂಡ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲವಾ..? ಕನಿಷ್ಠ ತಾನು ಬಿಚ್ಚಿದ ಶೂಸ್, ಓದಿದ ಪೇಪರುಗಳನ್ನು ಸರಿಜಾಗಕ್ಕಿಡಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು, ಮ೦ಚದ ಕಾಲಿಗೋ ಪಕ್ಕದ ವಾಡ್‍೯ರೋ ಬ್ ಮೊಳೆಗೋ ಪ್ಯಾ೦ಟಿನ ಅ೦ಡು ಮೇಲಾಗಿಸಿ ನೇತಾಡಿಸಬಾರದೆನ್ನುವ ತೀರ ಚಿಕ್ಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವನೂ ಪ್ರೊಗ್ರಾ೦ ಬರೆಯಲಾರ. ಇದಾವುದೂ ಆಗದ, ತನಗಿ೦ತ ಮೊದಲು ಬ೦ದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಫಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಡದ, ಪಿರಿಯಡ್ ಸಮಯದ ಲ್ಲಾ ದರೂ ಪಾಸೆ೯ಲ್ ಫಫುಡ್ಡು ತಾರದ, ಬೆಳಗೆದ್ದು ತನ್ನ ಕಾಫಿ, ಶೇವಿ೦ಗು, ವಾಟ್ಸ್‍ಆ್ಯಪ್‍ನಿ೦ದ ಹೊರಬಾರದ ಗ೦ಡಸಿಗೆ, ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆ೦ಡತಿಗೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ "ಆಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ..' ಎನ್ನುವ ಮೊದಲು ಒ೦ದು ಅಥ೯ವಾಗಬೇಕಿದೆ.
     ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ತಾನೂ ಸೆಕ್ಸಿಗೆ ಪಕ್ಕಾಬಾರದು, ಸುಖಿಸಬಾರದೆ೦ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿರಲು ಕೊ೦ಚವೂ ಸಹಕರಿಸದ ಗ೦ಡನೊಡನೆ ವಷ೯ಗಟ್ಟಲೇ ಏಗಬೇಕೆ೦ದರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ೦ದ ಆಕೆ ಸ್ವಯ೦ ಒದ್ದೆಯಾದಾಳು..?ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರಿಸವೇ೯ಶನ್ನೂ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಡಗಬೇಕು, ಉಳಿದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ "ಹೆ೦ಗಸರಿಗೇನು..?' ಎನ್ನೋ ಉಡಾಫೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹುಶಃ ಬದುಕಿನ ಅಷ್ಟೂ ತೇವವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಥ೯ವಾದ ದಿನದಿ೦ದ ಗ೦ಡಸರ ರಾತ್ರಿಗಳು ಕನಸಿನಾಚೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿಯಾವು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಥ೯ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಯಾವ "ಆ್ಯಪ್' ಡèನ್‍ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸೋಣ..?' ಹೆಚ್ಚಿನ೦ಶ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರತೀಕದ೦ತಿದ್ದ ರಾಜಿಯ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಯೊತ್ತಿದೆ.
       ಕಾರಣ ಅವಳು ಎ೦ದರೆ...

No comments:

Post a Comment